Otkrivanje podzemnih voda uz pomoć modernih tehnologija i posebnih vještina.

Nakon što otkrijemo lokaciju izvora radimo sljedeće:

  • određivanje dubine vode
  • određivanje smjera toka vode
  • utvrđivanje materijala koji je potreban za završetak projekta i eventualnih troškova
  • bušenje bunara, ugradnja cijevi, pumpe i svega potrebnog da dobijete vodu u vaš dom

 

GEO KAJTAZ DOO
061 333 700
info@geokajtaz.ba